Overig nieuws

Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceert uitkomsten onderzoek naar instorten dak

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft woensdag de resultaten van het onderzoek naar de mogelijke oorzaken van het instorten van een gedeelte van het dak van het AFAS stadion gepresenteerd. Het doel van dit soort onderzoeken is niet om aansprakelijkheid aan te tonen maar het leren van ongevallen en daarmee het verbeteren van de Nationale veiligheid. Het onderzoek is op 10 augustus 2019, de dag dat het middendeel van het dak boven de Molenaar-tribune instortte, gestart en is dus vandaag afgerond. In het openbare rapport ‘Verborgen gebreken? Lessen uit de instorting van het dak van het AZ-stadion’ zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek te lezen.

Belangrijkste uitkomsten

De instorting van het tribunedak is veroorzaakt door ontwerpfouten en doordat verschillende lasverbindingen tekortkomingen hadden en daardoor zijn bezweken. Uit eerder onderzoek bleek dat deze lasverbindingen al kort na het in gebruik nemen van het stadion waren verzwakt. Het OVV-rapport maakt onderscheid tussen de bouw- en de gebruiksfase en concludeert dat er met name in de gebruiksfase (dus na de opening van het stadion in 2006) te weinig periodieke controles zijn geweest. De OVV pleit daarom voor het invoeren van een wettelijk verplichte periodieke veiligheidscontrole door eigenaren van gebouwen. Daarnaast adviseren zij de KNVB om de clubs aan te sporen de veiligheid van hun stadions te laten controleren.

Reactie Eenhoorn

AZ gaf vanaf dag 1 openheid in zaken en stelde zelf ook een onderzoek in, uitgevoerd door RoyalHaskoningDHV. Op de clubwebsite van AZ verklaarde algemeen directeur Robert Eenhoorn blij te zijn dat het hoofdstuk nu kan worden afgesloten en dat AZ zich nu definitief kan richten op de toekomst. Ook hoopt hij dat alle betrokken partijen van de bevindingen kunnen leren.

Toekomst

Om geen enkel risico te lopen heeft AZ er voor gekozen om het dak in zijn geheel te vervangen. Inmiddels is de bouw van het nieuwe dak in volle gang. Dit project zal in 2021 worden afgerond. Benieuwd naar hoe het gaat worden? Neem dan eens een kijkje in de 3D impressie van AZ-volger Sebastiaan.

Jordy Breet
Op 7 jarige leeftijd met Pa mee naar de Alkmaarderhout voor de afscheidswedstrijd van Peter Wijker, vervolgens nooit meer weggegaan. Tegenwoordig present in vak W op de van der Ben tribune. Undercover woonachtig in de Hoofdstad. Geïnteresseerd in Europese supporterscultuur. Krijgt kippenvel van juichende mensenmassa's.

    Comments are closed.

    Ook interessant